Alarmeringsvejledning af 6. september 2007

Hvis der sker forurening af et vandværk, er vandværksbestyrelsen pligtig til at videregive meddelelse om dette til den kommunale miljøafdeling.
For vandværker i Norddjurs Kommune kontaktes miljøafdelingen i kontorets åbningstid på telefon nr: 89 59 10 00
Den kommunale miljøafdeling vil så videregive beskeden til beredskabschef Leif Bang.
Skulle uheldet ske uden for kontorets åbningstid skal henvendelsen ske til beredskabschefen eller vagthavende indsatsleder på telefon nr: 89 59 27 88
I alle tilfælde vil beredskabschefen/vagthavende indsatsleder foretage alle yderligere nødvendige kontakter til embedslæge, politi, m.m.

Beredskabstjenesten i Norddjurs Kommune råder over en 20 m3 stor rentvandstank samt 10 stk. 1 m3 tanke, som kan opstilles efter behov. Samtidig vil man ved hjælp af en tankvogn med en rentvandsbeholder sørge for påfyldning af de opstillede tanke.
Hvis det bliver nødvendigt at gøre brug af ovennævnte tanke sker det naturligvis mod betaling til Norddjurs Kommune.

Bestyrelsen for NDV