Fyraftensmøde

26. juni 2018 - 16:30

Ørum Djurs

1. Velkomst – der vil være en håndmad og en øl på bordet.
2. mal-tek fra analog til digitale kort over forsyningsnettet v/ Marlene Enevold
3. Containerløsning i tilfælde af forurenet vand v/ Henrik Jordalen Vandcenter Djurs
4. Opfordring og ønske om deltagelse i udarbejdelse af beredskabsplaner for forbrugerejede vandværker v/ Peter Thastum Norddjurs kommune.
5. Afslutning.

Booking er ikke længere tilladt til denne dato.