Tema aften i Norddjurs Vandråd

30. oktober 2018 - 19:00

Ørum Djurs

Forsyningssikkerhed/beredskab – hvordan sikre vi at vores beredskab er i orden.

  1. Velkomst og intro til aftenen v/ Svend Brandstrup
  2. Intro til en forurenings situation v/ Direktør Tonny Sædam Frandsen, Djursvand.
  3. Fælles dialog om forhold bestyrelsen skal forholde sig til.
  4. Beredskabs manuel, hvordan er bestyrelsen forberedt v/Peter Thastum
  5. Tankanlæg til ”lokal sårbar forbruger” i en situation hvor der udstedes kogeforbud v/ Henrik Jordalen Vandcenter Djurs.
  6. Kort vedr drikkevandsanalyser – priser og aftaler med Eurofins v/ Henrik Jordalen Vandcenter Djurs.
  7. Eventuelt.

 

På bestyrelsens vegne

23473455 Svend Brandstrup Hansen

Booking er ikke længere tilladt til denne dato.