Generalforsamling 2017


23. marts 2017 - 0:00

Ørum Djurs

Dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse

  4. Kontingent og budget for det kommende år forelægges til godkendelse

  5. Behandling af indkomne forslag

  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

  7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

  8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen foredrag v/ Ingeniør Bent Kjellerup, fra Ingeniører uden grænser. Vandforsyning i tredje verdens lande/ udvikling & katastrofe.

Indkaldelse 2017
Indkaldelse 2017
Indkaldelse-2017.pdf
60.4 KiB
389 Downloads
Details

Booking er ikke længere tilladt til denne dato.