info efter bestyrelses møde

06-07-2021

Kontingent for 2021

Beregnet på udpumpet m3 vand til forbrugere.

Fast pris er sat til kr. 450.-

m3 pris er sat til kr. 0,02 /m3

Kontingent i alt bliver kr. 70773,-

Budgettet er ændret pga. aktivetets niveauet har været mindre i foregående år og i det kommende år.

NDV 2021

Info om kommende aktiviteter:

Svend Brandstrup Hansen vil kontakte Rambøll om et nyt tilbud , som beskrevet i referatet, og

Kirsten Høgh vil gerne arrangerer et hygiejne kursus midt i september og oktober.

Hun sender os et oplæg på prisen pr. deltager, ca. kr 300 til kr 350 pr. deltager.

Incl. Materialer ,kaffe og brød. Der vil være 6 til8 personer pr. hold.

Sted : Vandcenter Djurs lab. Lokaler. 

Der er også info på Norddjurs Vandråd hjemmeside.

Er der noget som i vil vide mere om kontakt mig :

Aksel Larsen

21126507

Alarsen1947@gmail.com


Norddjurs Vandråd (NDV)
CVR: 29563764
Sunddalvej 7
8500 Grenå