Undervisningsmaterialer om vandforsyning, vandforbrug og kredsløb

Find lokale svar på diverse spørgsmål:

 

 

Vandets Vej: http://www.vandetsvej.dk/

Målgruppe: 4.-6. og 7.-10. klassetrin

Hjemmesiden har information og opgaver om vandets kredsløb, grundvand, vandværk, vandforbrug, spildevand, vandmiljø og klima. Hjemmesiden blev revideret juni 2016 og lever op til den nye skolereform. Opgaverne er bygget op på den mobiltilpassede hjemmeside. Der er lærervejledninger til opgaverne.

Siden drives af brancheforeningen DANVA, Aarhus Vand m.fl.

 

Beregn dit vandforbrug: http://www.hofor.dk/skole/beregn-dit-vandforbrug/

Målgruppe: Alle

Eleverne kan gå hjem og finde ud af, hvor tit der vaskes tøj, hvordan der vaskes op, og hvor længe der tages bad. Tastes ind i skemaet, og man får et bud på, hvor meget vand man bruger pr. dag. Der er også konkrete vandspareråd.

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, HOFOR, står bag.

 

 

Vandløse Skole: http://net.grundfos.com/doc/webnet/skoletjenesten/

Grundfos’ skoletjeneste har lavet en virtuel skole med opgaver og eksperimenter om vand og vandforsyning til forskellige fag. Der er også en film om, hvad det betyder for en afrikansk landsby at få en vandpumpe. Der er opgaver i fagene historie, biologi, dansk, fysik/kemi, geografi og natur/teknik. Du kan få overblik over indholdet her: http://net.grundfos.com/doc/webnet/skoletjenesten/laerervaerelset.html

 

Vand-akademiet: http://www.aarhusvand.dk/om-os/besog-os/undervisningsmateriale/

Målgruppe: For vandnørder i 5.-6. klasse

Her er både et elevmateriale og et lærermateriale, med opgaver samt diverse forsøg og opstillinger med enkle materialer. Her får I bl.a. opskriften på, hvordan I bygger jeres eget vandtermometer, vandkredsløb, mekanisk og biologisk renseanlæg og gode råd til, hvordan I passer på vandet.

Århus Vand har udviklet materialet.

 

Klasseprojekt Vand i din by: http://net.grundfos.com/doc/webnet/skoletjenesten/materialekasser/materialekasser.html

Målgruppe: 4.-6. klassetrin, natur/teknik.

Grundfos har i samarbejde med pædagogisk konsulent Finn Skaarup fra Rønde udviklet materialet. Materialekasser kan rekvireres af skoler i Østjylland. Der medfølger elevark og lærervejledning med blandt andet trin- og slutmål samt konkrete forslag til modelforsøg og seks lektioner i natur/teknik på 6.-9. klassetrin.

 

Lav en boring og et vandværk

Målgruppe: Børnehaveklasse og 1. klasse

http://www.vandcenter.dk/undervisning/boernehave-og-boernehaveklasse

 

Løft vandet: https://materialeplatform.emu.dk/materialer/bogkort/4172212

Målgruppe: 4.-6., 7.-8. og 9-10. klasse i fagene, fysik/kemi, matematik og natur/teknik.

Et idékatalog med 12 forskellige opgaver om at løfte vand. Udviklet som led i ENERGI-nøglen til livet med deltagelse af bl.a. Kattegatcentret.

 

Drik vand: http://www.drikvand.com/

Målgruppe: 1.-4. klasse

Let læselig information om sunde drikkevaner og lidt om, hvor vandet kommer fra.

 

 

Vandspejlet: http://www.sansebio.dk/index.htm

Målgruppe: Alle

En film om vanddråbens historie og vejen fra havvand til vanddamp til regnvand til drikkevand til spildevand. Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, HOFOR, står bag.

 

Geus: http://www.geus.dk/DK/popular-geology/edu/viden_om/grundvand/Sider/default.aspx

Målgruppe: Alle

”De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland” (GEUS) har samlet en del viden om grundvand og de geologiske forhold i undergrunden. Foruden udførlige skriftlige kilder, er der en lang række slides til brug i undervisningen, filmklip og vandets vej, quizer mm.

For udskolingen kan det måske være interessant, at man kan finde aktuelle analyseresultater fra stort set alle vandværker her: http://www.geus.dk/DK/data-maps/jupiter/Sider/vandkvalitet-dk.aspx

 

Analyseresultater fra lokale vandværker i Norddjurs Kommune: http://data.geus.dk/JupiterWWW/waterlist.jsp?virksomhedstype=VV&navn=&vandvaerksid=0&adresse=&maengdemin=0&maengdemax=2147483647&kommune2007vandindvind=707&submit=Vis+liste+med+vandforsyningsanl%E6g

 

Naturstyrelsens viden om grundvand:

http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vand-i-hverdagen/grundvand/

 

 

Kvalitetskrav til drikkevand

Eurofins-hæfte, der beskriver, hvilke kvalitetskrav der er til drikkevand, og hvordan man forstår analyseresultater: http://www.eurofins.dk/media/1043/hvad_betyder_det.pdf

 

Den lokale vandforsyningsplan (2011-2017): http://norddjurs-planer.cowi.webhouse.dk/dk/vandforsyningsplan/1_forside/1_forside.htm

 

Sammenlign vandpriser i Danmark: http://www.danva.dk/Presse/Vandsektoren/Vandpris-dk.aspx?q=sammenlign%20priser

 

Vand i tal om bl.a. udviklingen i vandforbrug, priser og brugertilfredshed mm: http://reader.livedition.dk/danva/145/