Materialekasse til analyse af vand

Materialekasse til analyse af vand

Norddjurs Skoletjeneste og Vandcenter Djurs har finansieret materialekasser til arbejdet med at analysere vand.

Kassen indeholder prøvesæt til måling af ledningsevne, hårdhed, nitrat, fosfat og pH.
Endelig er der et prøvesæt til at optælle kimtal, samt kontrollere for Coliforme bakterier (Alm. coliforme + E. Coli bakterien)
Til det formål kræves et varmeskab, som IKKE er med i materialekassen.

I kassen findes en materialeliste, udprintede lærer- og elevvejledninger, praktisk information, samt sikkerhedsdatablade på kemisættet.

Nærmere info om brug af materialekassen kan ses på Norddjurs Skoletjeneste:
http://www.norddjurs-skoletjeneste.dk/undervisningstilbud

Materialekassen bestilles/bookes via en mail til email hidden; JavaScript is required , hvor du oplyser:

  • Navn
  • Telefonnummer (og evt. træffetid)
  • Skole
  • Ønsket tidspunkt for afhentning.
  • Ønsket tidspunkt for tilbagelevering.

Som udgangspunkt er låneperioden ikke mere end en uge.

Kasserne skal afhentes på Kattegatcentret, efter aftale med naturfagskoordinator, Søren Forsberg. Når du får beskæftigelsesmail eller et opkald, er aftalen indgået, og du kan regne med, at du har booket kasserne. Efter brug afleveres materialekassen igen på Kattegatcentret.

Når du er færdig med kasserne, vil det være en stor hjælp, hvis du vil bruge 2 minutter på dette evalueringsark:
https://goo.gl/forms/mpMW1GotjjCyxnvf2