Referat bestyrelsesmøde 12/9-2022

Bestyrelsesmøde i Norddjurs Vandråd.

Tidspunkt: 12 september kl. 16.00
Sted: Kysthotellet, Kystvej 26, Grenaa
Deltagere: Bestyrelsen og Per Misser NDK.


1. Nyt siden sidst, bordet rundt

Per Misser går på pension den 1. februar.

Niels Frederik: nye prøver af vand, de er fine. Mangler BNBO. Der har været problemer med levering af strøm hen over sommeren. Hvordan finder vi vandspild på ca.10% ?

Erik: der har været lækage, det var en gammel an boring. BNBO Skovgårde, der forhandles, Sellerup strand endnu ikke kortlagt.

Kaj: overtaget et mindre vandværk, der skal på sigt lægges ny ledning fra Lyngby.

Lars: Sommeren har give et stort vandforbrug især omkring havevanding. Torkild: vi står i stampe, der mangler lidt papirarbejde i Ginnerup.

Jesper: Problemer med sammenlægning af vandværket og Vandcentret, idet der ligger en gammel tinglysning på Selkær møllevej nr.7 der giver ret til rigeligt og godt vand til nuværende og fremtidige ejere, den skal først aflyses før en sammenlægning kan komme på tale, og det bliver svært. Jeg arbejder på at få etableret en nødforsyning, vandværket kan så evt. fungerer som distributions vandværk, der søges kommunen om lån på 2,5 mill. Når det har været behandlet i bestyrelsen. BNBO skal tage op igen, da vi ikke sammenlægges nu. 

Svend: Sostrup vandværk kører fint, ledningen fra Havndal har været sprunget og det giver meget vand. Der er planlagt lukning af nogle boringer.        

2. Vandcenter som kasserer og opdatering af hjemmeside.

Vandcenter Djurs foretager betalinger og opfølgning, samt sørger for vores hjemmeside.

3. Digitalisering af ledningsnet, NDV tiltag for at få de sidste med.

Niels Frederik: har indhentet tilbud fra Thvilum, der er afgivet tilbud på Albøge og Albertinelund,som Thvilum arbejder videre med ud fra det tilbud Niels Frederik har modtaget. Vandrådet anbefaler at Thvilum tilbyder vandværker i Norddjurs at digitaliserer ud fra deres tilbud, og de må gerne bruge. vandrådets navn.

 Svend får en status fra Rambøll vedr. risikoanalyser, herefter udarbejdes fælles udbud til analyseinstitutter

4. PFAS, skal vi være bekymret: Per oplyste at en gennemgang af vandprøver fra vandværkerne ikke viser forurening men P stoffer.

5. Status på BNBO, erstatning til lodsejere: 1/10 kommer der en redegørelse fra miljøstyrelsen om konsekvens hvis der ikke er nået at lave aftaler. Vandrådet holder nyt møde medio oktober, når der er modtaget redegørelse.

6. Tema-møde om beredskabsplaner for vandværker: Per Misser sidder sammen med 3 andre kommuner og reviderer den overordnede beredskabsplan, og foreslår at når den er gennemgået, fremlægges den for vandværkerne, så der kan blive en vis ensartethed i den måde vandværkerne udarbejder/revidere deres beredskabsplaner. Vi laver et fyraftensmøde omhandlende P fas og beredskabsplaner, sidst i november.

7. Nyt værktøj fra Miljøstyrelsen til at regulere og styre vandværkerne, hvad er det?: udkast er sendt i høring.  

8. Eventuelt. Næste møde tirsdag den 25. oktober kl. 16

Ref. Jesper


Norddjurs Vandråd (NDV)
CVR: 29563764
Sunddalvej 7
8500 Grenå