BNBO INFO

MØDE DEN 25-01-2022

Status for udpegning og gennemgang af BNBO

DISPONERING

 • Status på BNBO for aktive vandværker i kommunen
 • Gruppeinddeling af vandværker i forhold til BNBO-status
 • Kommunens rolle ved indgåelse af aftaler – Ansættelse af rådgiver til at gennemføre processen – Envidan
 • Gennemgang af processen v/Jens Baadsgaard – Envidan
 • Spørgsmål og svar

Status for kommunens gennemgang og risikovurdering i BNBO

 • Der er 36 vandværker som har egen aktiv kildeplads med en eller flere boringer.
 • Alle boringer har et BNBO, eller skal have et BNBO udpeget når kortlægning foreligger.

Status for udpegning og gennemgang af BNBO

DISPONERING

 • Status på BNBO for aktive vandværker i kommunen
 • Gruppeinddeling af vandværker i forhold til BNBO-status
 • Kommunens rolle ved indgåelse af aftaler – Ansættelse af rådgiver til at gennemføre processen – Envidan
 • Gennemgang af processen v/Jens Baadsgaard – Envidan
 • Spørgsmål og svar

Status for kommunens gennemgang og risikovurdering i BNBO

 • Der er 36 vandværker som har egen aktiv kildeplads med en eller flere boringer.
 • Alle boringer har et BNBO, eller skal have et BNBO udpeget når kortlægning foreligger.

 • Kommunen har risikovurderet alle BNBO.
  • Foreløbigt hvis kortlægning mangler
  • Endeligt hvor kortlægning er færdig og afleveret.
 • Vandværkerne er opdelt i håndterbare grupper med baggrund i risikovurderinge
 • Gruppeinddeling af vandværkerne
 • 13 vandværker med omdrift og mulighed for erhvervsmæssig brug af pesticid – er klar og indgår i BNBO-proces nu.
 • 2 vandværker med omdrift, men med beskyttende jordlag, hvor indsats ikke er nødvendig
 • 11 Vandværker uden omdrift, hvor beskyttelse ikke er nødvendig
 • 12 Vandværker afventer ny kortlægning af forskellige årsager.
 • 13 vandværker med omdrift og mulighed for erhvervsmæssig brug af pesticider.
 • Sostrup Vandværk 4 boringer
 • Glesborg Vandværk 2 boringer
 • Ørum Vandværk 3 boringer
 • Hegedal Strand Vv 1 boring
 • Skovgårde Vv 2 boringer
 • Ålsrode Vandværk 2 boringer
 • Fannerup Vandværk 1 boring

For alle peger risikovurderingen på at der skal ske en indsats i BNBO

 • Selkær Mølle Vv 2 boringer
 • Stokkebro Vandværk 1 boring
 • Allelev Vandværk 1 boring
 • Fausing Vandværk 2 boringer
 • Glatved Vandværk 1 boring
 • Stenvad Vandværk 2 boringer

Kommunen har kontrakt med Envidan om facilitering af processen2

Kommunen har kontrakt med Envidan om facilitering af processen2 vandværker med omdrift, men med beskyttende jordlag, hvor indsats ikke er nødvendig

 • Gjesing Vandværk 1 boring

Årsag: Der er tykke lerlag og stort vandtryk nedefra – ingen nedsivning

 • Søby Vandværk 1 boring

Årsag: Meget tykke lerlag og dyb boring – vandet er meget gammelt

11 Vandværker uden omdrift, hvor beskyttelse ikke er nødvendig eller mulig

 • Bønnerup Strand Vandværk – Sommerhusområde – Kampagne
 • TLV-Trustrup Vandværk – Placering i by – Kampagne
 • Ørsted Vandværk – Placering i by – Kampagne
 • Albertinelund Vandværk – Camping, skov – Kampagne
 • Tårup Vandværk – 25 meter zonen er større end BNBO
 • Dolmer Vandværk – Indsats er gennemført – 55 ha skovrejsning
 • Anholt Vandværk – Placeret i ørken
 • Gjerrild Vandværk – Permanent græs
 • Ramten Vandværk – Permanent græs
 • Constantia Vandværk – Skovrejst – blandet løvskov
 • Albøge Vandværk – Udyrket lund – bevoksning

10 Vandværker afventende ny kortlægning af forskellige årsager.

 • Fjellerup By Vandværk – 2 boringer – Ændret tilladelse
 • Fjellerup Strand Vandværk – 3 boringer – Ændret tilladelse
 • TLV-Lyngby-Hallendrup – 3 boringer – Ændret tilladelse
 • Voer Vandværk – 1 boring – Ændret tilladelse
 • Gjerrild Nordstrand Vandværk – 2 boringer – Ændret tilladelse
 • Havdal Vandværk – 8 boringer – Ændret tilladelse
 • Vejlby Vandværk – 4 boringer – Ændret tilladelse
 • Vandsam Vandværk – 4 boringer – Ny tilladelse
 • Homå Vandværk – 1 boring – Ny tilladelse
 • Bønnerup Vandværk – 2 boringer – Fejl i modtaget kortlægning

Kommunens rolle ved indgåelse af aftaler

Ansættelse af rådgiver til at gennemføre processen – Envidan

Gennemgang af processen v/Jens Baadsgaard


Norddjurs Vandråd (NDV)
CVR: 29563764
Sunddalvej 7
8500 Grenå