VANDFORSYNINGSPLAN

https://usercontent.one/wp/ndv-info.dk/wp-content/uploads/2021/03/Vandforsyningsplan-2021-2027-Hoeringsversion.pdf?media=1692946362

Forslag til ”Vandforsyningsplan 2021-2027” er i offentlig høring indtil 10. maj 2021. Endvidere skal der tages stilling til om planen skal miljøvurderes.

Tryk på ovenstående link eller nedenstående link til kommunen

Høring, “Vandforsyningsplan 2021-2027”:

Efter godkendelse i kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021 er forslag til “Vandforsyningsplan 2021- 2027 for Norddjurs Kommune” nu sendt i offentlig høring i 8 uger.

Vandforsyningsplanen udgives kun elektronisk, og kan ses her: Link: Planer og projekter – Norddjurskommune

Forslag til ”Vandforsyningsplan 2021-2027 for Norddjurs Kommune” er udarbejdet af Norddjurs Kom- mune i samarbejde med jer og de øvrige almene vandværker i kommunen.

En vandforsyningsplan angiver bl.a., hvorledes vandforsyningen i kommunen skal tilrettelægges, så alle forbrugere sikres tilstrækkeligt og godt drikkevand.

Planens målsætninger og retningslinjer udgør administrationsgrundlaget på drikkevandsområdet i kom- munen. Dvs., at når der træffes afgørelser på drikkevandsområdet og indenfor vandforsyningslovens rammer, lægges vandforsyningsplanens bestemmelser sammen med forvaltningens vurdering til grund for afgørelserne.

Omkring tilslutning af uforsynede ejendomme vedtog kommunalbestyrelsen forslag 1, som overordnet set er en videreførelse af retningslinjerne i Vandforsyningsplan 2011-2017:

  • “Når en ejendom tilsluttes almen vandforsyning, skal hele ejendommen inklusiv driftsbygnin- gertilsluttes.”

I opfordres til at gennemse og kommentere på forsyningsområdet for jeres vandværk med udgangs- punkt i den endelige vedtagelse af forslag 1.

Indsigelser til planforslaget skal være Norddjurs Kommune i hænde senest mandag den 10. maj 2021.

Evt. indsigelser til planen sendes til:

Dette brev kan indeholde fortrolige personoplysninger, som udelukkende er til brug for den rette modtager. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget brevet, beder vi dig venligst informere afsenderen. For mere information se norddjurs.dk/oplysningspligt.

Norddjurs Kommune · Torvet 3 · 8500 Grenaa · Tlf.: 89 59 10 00 · www.norddjurs.dk · CVR nr. 29 18 99 86 Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: 10.00-15.00 · Torsdag: 10.00-17.00 · Fredag: 10.00-12.00

E-mail: norddjurs@norddjurs.dk · Sikker e-mail: sikkerpost@norddjurs.dk


Norddjurs Vandråd (NDV)
CVR: 29563764
Sunddalvej 7
8500 Grenå