Kontingent for 2021

Beregnet på udpumpet m3 vand til forbrugere.

Fast pris er sat til kr. 450.-

m3 pris er sat til kr. 0,02 /m3

Kontingent i alt bliver kr. 70773,-

Budgettet er ændret pga. aktivetets niveauet har været mindre i foregående år og i det kommende år.


Norddjurs Vandråd (NDV)
CVR: 29563764
Sunddalvej 7
8500 Grenå