Kontingent for 2022

Beregnet på udpumpet m3 vand til forbrugere.

Fast pris er sat til kr. 250.-

m3 pris er sat til kr. 0,02 /m3

Budgettet er ændret pga. aktivitets niveauet har været mindre i foregående år og i det kommende år.


Norddjurs Vandråd (NDV)
CVR: 29563764
Sunddalvej 7
8500 Grenå