Vand i undervisningen


cand-vand-miljoe-l

Vandværkerne i Norddjurs Kommune vil gerne lukke op for vores viden og samarbejde med skolerne. Vi tilbyder:

Hvorfor samarbejde med vandværkerne?

Grundvandet er typisk 50 – 100 år gammelt, og det gemmer på spor fra fortiden. Danmarks befolkning er afhængig af rent grundvand, men det er ingen selvfølge.

Omkring 100 boringer lukker hvert år i Danmark. En tredjedel af lukningerne skyldes, at der bliver fundet pesticider og miljøfremmede stoffer i vandet.

Vi har ikke historisk passet godt nok på grundvandet, men det skal vi fremover. Derfor skal vi alle, også skoleelever, vide noget om grundvand og vandets kredsløb.

Fællesmål og fællesfaglige fokusområder

emu.dk (eller UVM’s hjemmeside) kan man hente fælles mål, læseplan og vejledning for fysik/kemi, geografi og biologi.

Til de fællesfaglige fokusområder hører: Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer.

Til fokusområderne skal elever og lærere sammen formulere en overordnet problemstilling, som skal belyses af naturfagene.

Der findes en udførlig indgang til emnet her: http://kloaklab.dk/faellesfagligt-fokusforloeb/

Dette link kan bruges for de fleste af undervisningsforløbene på denne side. Vejledningerne til de enkelte punkter indeholder derfor kun forklaringer på, hvordan man gør og forslag og links til uddybning af området.

Evaluering af undervisningsforløb

Vi håber, I vil dele jeres erfaringer med at gennemføre ovennævnte undervisningsforløb, så vi kan forbedre dem.

Skriv gerne til os om, hvad der var godt, og hvad der kunne gøres bedre, hvor lang tid I brugte, og hvilke materialer, I gjorde brug af. Om 1-2 år gennemfører vi en egentlig evaluering, men I husker det nok bedst, hvis I gør det, mens I arbejder med det.

Vi vil også gerne have billeder af jeres arbejde med vand, så vi kan gøre hjemmesiden og vejledningerne mere levende. Her finder i kontaktoplysninger (https://ndv-info.dk/bestyrelsen/)

Vedrørende spildevand

Hvis I vil arbejde med spildevand i undervisningen, så kan I læse om det på http://www.aquadjurs.dk/bliv-klogere/skoletjeneste