Skoletjeneste

Vandværkerne i Norddjurs Kommune vil gerne lukke op for vores viden og samarbejde med skolerne. Vi tilbyder:

 • Konkrete samarbejds- og undervisningsforløb udviklet lokalt
  • Analyse af vand 7.-9. årgang
   • Lærervejledning (pdf)
   • Elevvejledning (pdf)
   • Materialekasse
  • Find dit grundvand, 5.-6. årgang
   • Lærervejledning (pdf)
   • Elevvejledning (pdf)
  • Byg dit eget vandværk, 5.-9. årgang
   • Lærervejledning (pdf)
   • Elevvejledning (pdf)
  • Smag på vandet – for alle
   • Lærervejledning (pdf)
   • Elevvejledning (pdf)
 • Find dit vandværk
  Oversigt over skole-nære vandværker med kontaktpersoner og link til hvert vandværks hjemmeside-side om skolesamarbejde – med kontaktpersoner, oplæg til samarbejde, analyseresultater, kortlægninger, lokale historier mv. (Denne side og vandværkernes sider er under udvikling)
 • Inspiration og link til online undervisningsmaterialer, der vedrører vand

Hvorfor samarbejde med vandværkerne?

Grundvandet er typisk 50 – 100 år gammelt, og det gemmer på spor fra fortiden. Danmarks befolkning er afhængig af rent grundvand, men det er ingen selvfølge.

Omkring 100 boringer lukker hvert år i Danmark. En tredjedel af lukningerne skyldes, at der bliver fundet pesticider og miljøfremmede stoffer i vandet.

Vi har ikke historisk passet godt nok på grundvandet, men det skal vi fremover. Derfor skal vi alle, også skoleelever, vide noget om grundvand og vandets kredsløb.

Fællesmål og fællesfaglige fokusområder

På emu.dk (eller UVM’s hjemmeside) kan man hente fælles mål, læseplan og vejledning for fysik/kemi, geografi og biologi.

Til de fællesfaglige fokusområder hører: Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer.

Til fokusområderne skal elever og lærere sammen formulere en overordnet problemstilling, som skal belyses af naturfagene.

Der findes en udførlig indgang til emnet her: http://kloaklab.dk/faellesfagligt-fokusforloeb/

Dette link kan bruges for de fleste af undervisningsforløbene på denne side. Vejledningerne til de enkelte punkter indeholder derfor kun forklaringer på, hvordan man gør og forslag og links til uddybning af området.

Evaluering af undervisningsforløb

Vi håber, I vil dele jeres erfaringer med at gennemføre ovennævnte undervisningsforløb, så vi kan forbedre dem.

Skriv gerne til os om, hvad der var godt, og hvad der kunne gøres bedre, hvor lang tid I brugte, og hvilke materialer, I gjorde brug af. Om 1-2 år gennemfører vi en egentlig evaluering, men I husker det nok bedst, hvis I gør det, mens I arbejder med det.

Vi vil også gerne have billeder af jeres arbejde med vand, så vi kan gøre hjemmesiden og vejledningerne mere levende. Her finder i kontaktoplysninger (https://ndv-info.dk/bestyrelsen/)

Vedrørende spildevand

Hvis I vil arbejde med spildevand i undervisningen, så kan I læse om det på http://www.aquadjurs.dk/bliv-klogere/skoletjeneste

Find dit vandværk

Her finder du de vandværker som samarbejder med skolen i dit område,

Søg under info og skoletjeneste.

Glesborg Vandværk.

www.glesborgvand.dk

info skoletjeneste Glesborg skole.

Trustrup Lyngby varme og vandværk.

www.tlv.dkvandvaerket

info vandværk skoletjenste Toubro børneby

Vandsam

www.aquadjurs.dk

info Vandsam Allingå skole Vivild skole Auning skole

Vandcenter Djurs

www.vandcenterdjurs.dk

info skoletjeneste Børneby Mølle Kattegat skolen Norddjurs Friskole Vestre Skole

.

Ørsted Vandværk.

www.oersted-fjernvarme.dk

info Ørsted vandværk.Ørsted skole.

Ørum Djurs vandværk.

www.orumvand.dk

info Ørum djurs vandværk skoletjeneste Ørum skole. Jørgen Anton Damgaard-Larsen

Vivild Vandværk.

www.aquadjurs.dk

Vivild skole.

Info drift skoletjeneste


Norddjurs Vandråd (NDV)
CVR: 29563764
Sunddalvej 7
8500 Grenå