Nyt fra bestyrelsen

HUSK TILMELDING TIL

HYGIEJNEKURSUS SNAREST DA TILMELDING ER 10 -09-2021

Så har der været generalforsamling i Norddjurs Vandråd.

Den 24-06-2021

Årsrapporten blev godkendt og budgettet ligeledes.

Der var genvalg af

Lars Nielsen Glesborg vandværk

Kaj Vinter Trustrup -Lyngby vandværk

Jesper Normann Stange Selkær vandværk

Svend Brandstrup Vandcenter Djurs

Kirsten Berthelsen Revisor

Referatet kommer senere.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde den tirsdag den 6. juli kl. 1900 Stenvad Mosebrugsce

Indlæg fra Norddjurs Kommune omkring BNBO.

Se indlægget ved at download.

Referat fra bestyrelses møde 06-07-2021

Norddjurs vandråd
Bestyrelsesmøde tirsdag den 6. juli kl. 1900
Fraværende Kaj og Torkild
Dagsorden:

 1. konstituering
  a. Formand – udsættes
  b. Næstformand – udsættes
  c. Kasserer – Aksel, dog kun et år, så skal der findes en ny.
  d. Sekretær – vi hjælpes ad.
 2. De planlagte aktiviteter for medlemmerne, herunder aftale med Rambøll på risikoanalyser for
  vandprøver.
  a. Fauerskov kommune betaler for alle kommunens vandværkers risikoanalyser.
  b. Svend indhenter tilbud fra Rambøll på risikoanalyse for 25 tilmeldte og for 15 tilmeldte,
  Rambøl udarbejder udbudsmateriale vedr. vandanalyser.
  i. Aksel sender tilbuddet ud til vandværkerne.
  c. Hvilke vandværker har endnu ikke digitaliseret deres net, vi mangler svar fra kommunen,
  Per Misser oplyste at vi får henvendelse fra kommunen i løbet af efteråret.
  d. Hygiejnekursus – evt. Kirsten Høeg, Svend laver aftale med Kirsten, ang. Antal kursister, og
  pris, vandrådet betaler evt.
 3. Evt.
  a. Næste møde, slut august, begyndelsen af september.
  Nyt, Astrid Bonde, afløser Peter Tastum i kommunen, hun har samme telefon som Peter havde. 89594006


Norddjurs Vandråd (NDV)
CVR: 29563764
Sunddalvej 7
8500 Grenå