Nyt fra bestyrelsen

SIDSTE NYT OM KOMMENDE MØDER.

Vi må desværre udsætte bestyrelsesmøder til omkring maj måned og derefter tage stilling til evt. generalforsamling

til engang i august / september måned.

Jeg vil forsøge at orienterer jer så godt som mulig, men hav lidt tålmodighed sommeren over.

Hav nu en god påske og pinse til jer alle.

Fredag den 11 december 2020.
Til alle medlemmer af Norddjurs Vandråd.
Siden generalforsamlingen på Stenvad Mosebrugscenter i sommer har bestyrelsen været samlet
to gange, foruden haft en delt telefonkontakt. Alle kontakter og møder har handlet om de
nedenstående emner for vandværksdrift og planlægning.
Fordi vi alle er påvirket af Corona situationen har vi ikke afholdt fyraftens møder her i efteråret,
men det er vores håb at vi i det nye år igen kan afvikle møder der er interessante for
medlemmerne.
Vandforsyningsplan.
Vandrådet er blevet godt orienteret igennem forløbet med udarbejdelsen af den nye
vandforsyningsplan, men deltog også på kommunens virtuelle fremlægning den 9. november.
Efter bestyrelsens gennemgang af planen har vi formuleret et høringssvar på vegne af Norddjurs
vandråd (se vedhæftede pdf fil). Det er vores opfattelse at planen ikke kun er en rettesnor for
kommunens forvaltning de næste fem år, men også retningslinjer vandværkerne kan bruge i deres
fremtidige planlægning.
Hvis der er enkelte vandværker der gerne vil påvirke planen hvor deres eget vandværk er nævnt,
er der stadigvæk mulighed for det ved direkte henvendelse til kommunens vandteam.
Tema fyraftens møder i 2021, når vi igen kan samles.
Der er lagt op til tre fyraftens temamøder i de kommende 6 mdr. foruden at vi planlægger den
årlige generalforsamling i marts måned.
Temaer til fyraftens møder.

 • Regulativ for vandværker
 • Takster for de enkelte vandværker
 • Risikoanalyser vedr drikkevandskontrol prøver
 • Fælles udbud af drikkevandsanalyser
 • Hygiejnekursus
 • Beredskabsplan for det enkelte vandværk
  Fremtiden er svær at spå om, men den er på vej også for det arbejde vi laver som medlemmer af
  vandværks-bestyrelser.
  Vores fornemmeste opgaver er at sikre drikkevand til alle vores forbrugere, og med den
  teknologiske udvikling vi ser, og de skærpede krav til drikkevandskvalitet- og forsyningssikkerhed,
  foruden nye administrative regler vil vi opleve, at vi bliver færre og færre private almene
  vandværker. Det betyder ikke at vi skal drives kommunalt, men at vandværkerne som
  forbrugerejede vandværker lægger sig sammen eller samarbejder mere.
  Fra Norddjurs Vandråd ønsker vi alle medlemmer god jul og et godt nytår.
  Svend Brandstrup Hansen
  Bestyrelsesformand.

Norddjurs Vandråd (NDV)
CVR: 29563764
Sunddalvej 7
8500 Grenå