Nyt fra bestyrelsen

BNBO Seminar
Tidspunkt: 25 januar kl. 18.00 til kl. 22.00
Sted: Kystvejens Hotel & Konferencecenter, Kystvej 26, 8500
Grenaa. Program.
18.00 Spisning, lidt mad som en god begyndelse.
18.45 Velkomst og baggrund for seminar. v/NDV.
19.00 BNBO-begrebet, loven bag som kræver at vandværker og lodsejere laver
aftaler til beskyttelse af drikkevandet. v/Danske Vandværker, Mette Oht Klitgaard.
(Spørgsmål og svar)
19.45 Eksempler på aftaler mellem Vandværker og Lodsejere. v/ Niras konsulent,
Christian Thirup (Spørgsmål og svar).
Kaffepause.
20.30 Lodsejernes tilgang til aftaler med Vandværkerne. v/ Rikke Skyum,
Djursland Landboforening. (Spørgsmål og svar)
21.00 Hvor langt er Norddjurs kommune med udpegning/gennemgang af BNBOområder,
og kommunens rolle ved indgåelse af aftaler. v/ Norddjurs kommune.
(Spørgsmål og svar)
21.30 Afslutning v/ NDV
Husk corona reglerne og hotellet er informeret om der skal være god plads til deltagerne.
I må gerne tilmelde jer til mig inden den 18-01-2022
Venlig hilsen og godt nytår fra Aksel Larsen : alarsen1947@gmail.com tel 21126507
Husk at tage hensyn efter gældende regler for møder.

Så har vi været på hygiejnekursus , det var rigtig godt og anderledes.

Kirsten Høgh fortalte om :

Forurening- Vandets vej-Hvor og Hvordan- Forhindre forurening-Gravearbejde-Hygiejnezoner-Desinfektioner.

Kirsten fortalte på god og frisk måde om ovenstående.

Til slut viste hun os hvor vi kunne hente info på Danske Vandværkers hjemmeside.

Der mangler lige nogle elever som måske kan komme på et dagkursus.

Hilsen fra Aksel

10.12.2021

Nyhedsbrev fra Norddjurs Vandråd.

Til medlemmer af Norddjurs Vandråd. NDV-kursus

Der har været afholdt hygiejne kursus i lokalerne hos Vandcenter Djurs i Grenaa, og for de medlemmer der er tilmeldt, er Rambøll er i gang med at udarbejde risikoanalyser af listen af stoffer vandværkerne skal analysere for, efterfølgende skal kommenen godkende analysen. Formålet med risikoanalyserne er at de fremtidige drikkevands-analyser bliver mere relevante, og målrettet for hvert enkelt vandværk, og måske også billigere.

Vandfond i Danmark.

Som det sikkert er mange bekendt, er det vedtaget i forbindelse med den nye finanslov at der oprettes en drikkevandsfond, dvs en fond der kan medfinansiere beskyttelse af vores drikkevandsresurse. Det er endnu ikke meldt ud hvordan og hvilke typer af drikkevandsbeskyttelse det handler om.

BNBO-områder.

En del vandværker er usikre på konsekvenserne af udpegning, og finansiering af de fremtidige BNBO-områder. Bestyrelsen har haft fokus på dette i hele 2021, og har hentet viden fra andre kommuner, med eksempler på konsekvens for de vandværker der har indgået aftaler med lodsejere. Som sikkert også bekendt er tidsfristen får indgåelse af aftaler til udgangen af 2022.

Møde med information om BNBO.

Bestyrelsen arbejder lige nu med at arrangere en aften hvor fokus bliver BNBO-områder, udpegning og økonomisk konsekvens for Vandværker.

Dagsordenen bliver med viden og indlæg fra foreningen Danske Vandværker, en rådgiver der kommer med erfaringer fra andre kommuner, og fra Norddjurs kommune der kan fremlægge status på udpegning, og kommunens bemanding for at kunne deltage som lovgivningen lægger op til.

Vi håber at vi kan afvikle mødet i februar, og måske endda inkludere mere viden om den kommende Vandfond. Vi sender en indkaldelse ud til alle medlemmer midt i januar.

God Jul og godt nytår. På bestyrelsens vegne

Svend Brandstrup Hansen Norddjurs Vandråd


Norddjurs Vandråd (NDV)
CVR: 29563764
Sunddalvej 7
8500 Grenå