Referat bestyrelsesmøde 24/01-2023

Bestyrelsesmøde i Norddjurs Vandråd

Tid: KL 16 den 24. januar 2023

Sted: Hotel Kysten, Grenaa

Afbud: Lars, Torkild

Fraværende: Niels Frederik

Forslag til dagsorden.

Svend gennemgik vores regnskab som nu bliver udarbejdet af vandcenter Djurs, saldo pr. 30.12.2022 er 131.329 kr.

 1. Udbud af vandanalyser (udbuds tilbud fra Rambøll) eftersendes når vi har modtaget.

Svend havde rykket for tilbuddet, og har fået tilsendt tilbud, der lyder på 135.000kr. Svend kontakter Danske Vandværker. Direktørerne for Vandcenter Djurs, Aqua Djurs inviteres til at vurderer oplægget, og der SKAL indhentes accept fra alle medlemsvandværker vedr. at en aftale indgået med Norddjurs Vandråd er bindende for alle medlemmerne.   

 1. Status på BNBO-aftaler.
  1. Per Misser, Evidan har indstillet arbejdet, 13 vandværker er gennemgået, der er lavet aftaler på de 9, delvist på 3 og 1 umulig. Der er landmålere i gang så aftalerne kan tinglyses.  6 vandværker mangler kortlægning fra styrelsen for at kunne indgå aftaler. Det forventes ikke at kommunen kan stille rådgivning til rådighed i 2023.
 1. Fremtiden for mindre vandværker, fusioner, sammenlægninger.
  1. Kort fremlægning af hva der er lavet af sammenlægninger og fusioner i 2022.
 1. Kommunens Vandforsyningsplan?
  1. Endnu ikke færdig, udsat til 11 marts hvor det er sat på T&M udvalgsmøde i NDK.
 1. Planlægning af generalforsamling 2023.
  1. Torsdag den 27. april kl. 1900,
 1. Fremtidig repræsentation fra kommunen i NDV og Per Misser som holder på arbejdet i kommunen.
  1. Mai, vil gerne fortsætte som kontakt mellem vandrådet og kommunen når hun kommer hjem.
  2.  Der afholdes afskedsreception for Per Misser på torsdag den 26 januar kl 13.15 på rådhuset i Allingåbro.
 1. Eventuelt. NYT BESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 9. FEBRUAR KL. 1600

Norddjurs Vandråd (NDV)
CVR: 29563764
Sunddalvej 7
8500 Grenå