Referat bestyrelsesmøde 22/11-2021

Referat fra:

Bestyrelsesmøde den 22. november 2021

Dagsorden:

 1. Velkomst og konstituering af bestyrelsen
  1. Formand – Svend Brandstrup
  1. Næstformand – Jesper Normand Stange
  1. Kasserer – Aksel Larsen
  1. Sekretær – Jesper Stange
 2. Orientering siden sidst og bordet rundt
  1. Skal vandrådet fortsætte? Der skal findes nye og yngre kræfter, ellers lukker vi.
 3. Selkær mølle har etableret samarbejde med vandcenter Djurs, foreløbigt med regnskab og budget.
 4. Per Misser stopper når han bliver 67 feb. 2023, der bliver ansat ny allerede i det indeværende år hvis betingelserne går igennem, så vedkommende kan komme godt ind i administrationen.

5 NDV hygiejnekursus

Der har været afholdt 2 kurser, forløbet var godt.

6. NDV -risikovurdering vedrørende drikkevandsanalyser.
Der er over 5 tilmeldte, så der sker noget i løbet af vinteren.
BNBO – kommunen afventer nyt vedr. kortlægning. For de vandværker, der endnu ikke er kortlagt BNBO- områder for.

7. Forslag til emner, arrangementer for medlemmer.
BNBO – arrangement for medlemmerne slut januar 2022.
Norddjurs hvor langt er vi med grundlaget? NIRAS invitere

Med venlig hilsen Jesper Normand Stange.


Norddjurs Vandråd (NDV)
CVR: 29563764
Sunddalvej 7
8500 Grenå