Referat bestyrelsesmøde 06/07-2021

Dagsorden: den 06-07-2021

Velkomst og konstituering af bestyrelsen:

 • Formand Svend Brandstrup
 • næstformand Jesper Stange
 • kasserer Aksel Larsen
 • sekretær Jesper Stange
 • revisor Kirsten Berthelsen
 • bestyrelses medlemmer
 • Lars Nielsen Glesborg Vandværk
 • Kaj Vinter Trustrup- Lyngby vandværk
 • Thorkild Ramussen Ørum Djurs vandværk
 •  

Referat:

 1. Vandforsyningsplan
 2. Generel anerkendelse af den status og redegørelse der indgår i den nye vandforsyningsplan. De enkelte vandværker omkring bordet der ønskede tilføjelser, ændringer af beskrivelse eller lign. kontakter selv kommunen efterfølgende. Planen anerkendes også som et styringsredskab for vandværkerne i de fremtidige struktur- forandringer, sammenlægninger af vandværker eller etablering af rene distributions vandværker. Vedr. Retningslinjer for tilslutning til almene vandforsyninger anbefaler Vandrådet forslag 2.

Tekst fra planen

 • Vandværkerne har ret og pligt til forsyning af drikke i hele deres forsyningsområde
 • Når en ejendom tilsluttes almen vandforsyning, gælder det som hovedregel kun de dele af en ejendom, hvor der kræves vand af drikkevandskvalitet.
 • Ejendomme allerede tilsluttet vandværk kan ikke forvente tilladelse til at (re)etablere egen vandforsyning

Vedr. e. Hygiejne kursus for bestyrelsesmedlemmer og andre.

Bestyrelsen besluttede at få Kirsten Høgh, tidligere laboratorie leder hos Vandcenter Djurs til at stå for et hygiejnekursus først i det nye år. SB følger op.

Vedr. f. Regulativ på forenings hjemmeside for download for medlemmer.

Regulativ hos Aqua Djurs ses som det sidst opdaterede og vi har tilladelse til at kopiere og lægge på hjemmesiden.

Vedr. g. Forenings hjemmeside og fremtidige opdatering.

AL redegjorde for at indenfor 2 uger vil den være færdiglavet inkl. at den let kan opdateres.

Afslutningsvis blev det besluttet at SB skriver et nyhedsbrev til alle medlemmer, indeholdende høringssvar og de fremtidige aktiviteter vandrådet planlægger.

 • Intet til eventuelt, vi fik ikke aftalt næste møde dato.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Norddjurs Vandråd (NDV)
CVR: 29563764
Sunddalvej 7
8500 Grenå